Zuzka Hejtíková

 
Profesionální handler
 • pro všechna plemena psů
 • specializace pro plemeno Dalmatin a FCI skupinu VI.
 • specializace pro plemeno Barzoj a FCI skupinu X.
 • mimo NO (Německý ovčák)

Poradce a lektor v oboru:
 • Kynologie
 • Organizace kynologie v ČR a ve světě 
 • Organizace a vedení chovu psů a koček
 • Chov psů a koček
 • Základy genetiky a plemenářské práce, DNA
 • Zásady zdravého chovu + související problematika
 • Evoluce a domestikace psa
 • Anatomie psů a koček
 • Fyziologie psů a koček
 • Výživa a krmení, Obezita
 • Hodnocení exteriéru
 • Kritéria posuzování
 • Testování povahy
 • Welfare
 • Obecná zootechnika, Tvorba expozice
 • Reprodukce
 • Porodnictví a péče o štěňata a matku
 • Hygiena chovu
 • Biologické základy chovu
 • Základy veterinářství
 • Vybrané kapitoly z veterinářství
 • Nemoci psů a koček
 • Farmakoterapie 
 • Parazitologie
 • BOZP
 • Etologie
 • Profesní etika a transport zvířat
 • Manipulace a práce se psem a kočkou
 • Komunikace se psem a kočkou
 • Práce se štěňaty včetně přípravy
 • Výchova psa a kočky
 • Využití psa
Způsoby učení
 • Modeling
 • Mimikry
 • Luring
 • Capituring
 • Shaping aneb tvarování psa
 • Targeting
 • také některé další výcvikové metody a postupy

 

Praxe včetně přípravy
 • Mohu Vás také naučit správné předvedení Vašeho pejska na výstavách, Bonitacích a Svodech
 • Sestavení individuálního plánu na míru (výstavní, treninkový, výživový, chovatelský záměr, chovný pár, import, export, atd.)

 

Stříhání a kosmetická úprava psů
 • pro všechna plemena psů

 

Masáže psů, Fyzioterapie a Rehabilitace
 • vhodné pro všechna plemena psů i koček
 • léčebná (pooperační, poúrazové) 
 • sportovní
 • pracovní
 • relaxační 

 

Canisterapie
 • je léčebný kontakt psa a člověka
 • všude kam pejsek přijde, vyvolává dobrou náladu a spoustu úsměvů
 • uzdravuje, když už bílá medicína nestačí...

 

Práce s handicapovanými a zachráněnými zvířaty
 • manipulace s hluchými nebo slepými jedinci
 • návrat zachráněných zvířat zpět do plnohodnotného života

 

Aromaterapie nejen pro zvířata
 • je jako řízené používání esenciálních olejů k udržování,    podpoře a zlepšení fyzické, psychické i duchovní pohody

 

Právní minimum pro Ochránce zvířat
 • právní záležitosti, zákony, paragrafy, řády, směrnice, nařízení apod.
 • české právo, mezinárodní právo a také EU
Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušennosti a praxe
 • Nový Občanský Zákoník a dále Zákon č. 246/1992 Sb., Na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí. 
 • Právní postavení zvířete. Účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy. 
 • Orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vybrané kompetence krajských veterinárních správ. 
 • Přestupky a správní delikty. 
 • Právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete. 
 • Zvláštní opatření, především umístění týraného zvířete do náhradní péče, a péče o zvíře, kterému hrozí uzavření v bytě nebo jiném prostoru. 
 • Úprava veřejných vystoupení zvířat.Problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat. 
 • Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení zákona o Policii České republiky a právo vstupu, atd.
 

Spolu-chovatel v chs Dalmatinů Petrovický vítr a majitel chs Barzojů dona Zuzia

 • praxe ve "psím světě"  zatím 25 let
 • úspěšný absolvent vysoce odborného studia s akreditací