Novinky / News - 2013

 

      

 

Na Vaše přání byla přidána kolonka - Novinky.   

Děkujeme za Váš zájem. Jsme rádi, že jste s námi.  

---------------------

Special by your wishes, here was added section - News.

Thank you for your interest. We are glad that you are with us.

 

                                                 

 

 

22.12.2013

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Užijte si to a vše nejlepší! Uvidíme se zase příští rok :-)

undefined

 Merry Christmas and happy new year! Enjoy it and all the best! See ya again next year :-)
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2013

 Těsně před většími mrazy, těsně než přišla zima, těsně před uzavřením hranic a těsně po konci listopadu vypravili jsme se na další výpravu na Národní výstavu do Swiebodzic v Polsku. Naši závodníci Tim a Sophy v čele s Věrkou rozjasnili celou halu. Bylo to moc fajn. Sophy svou třídu vyhrála a tímto se nyní stává Šampionkou Polska! Hip Hip Hurááááá!

undefined

 Just before the larger frost, just before winter, just before closing the borders and just after the end of November we went on next journey to the National Show in Świebodzice in Poland. Our competitors Tim and Sophy headed by Věrka shined the whole hall. It was very nice. Sophy won her class and she is Champion of Poland now! Hip Hip Hurraaah!
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - 3.11.2013

Po delší době jsme se zase ukazáli na Mezinárodní výstavě v Praze-Letňanech. Výstava byla opět dvojitá, máme jí blízko, tak šup soutěžit po oba dva dny. Taška se už od léta těšila, že někam vyrazí, takže tentokrát byla za výletnicic ona. Poprvé jako veteránka a ačkoli se to nezdá, už je jí 8 let. Opravdu veliké bylo moje překvapení, že z tolika barzojů ať už přihlášených či na kukandu,byla právě ona jednou z největších barzojích hvězd. Připomínalo mi to slávu legendárních hollywoodských hereček zlaté éry. Přesně tak byla Taška obdivována, sledována, focena, hodnocena, i mazlena a ona si to náležitě užívala. Moc rády jsme se opět viděly s našimi přáteli a poznaly přátele nové. Děkuji mockrát skvělé paní rozhodčí z Rumunska za výbornou zkušenost, za její srdečná a upřímná slova chvály, její nadšení a posléze i čestné uznání a poděkování. To se opravdu nestává každý den. Tak zase příště naviděnou. ;-)

undefined

 After some time we again showed at the International Dog Show in Prague - Letňany. The show was again double so we spent two days there. Tasha was already looking forward  to starts somewhere from the summer time. She is a great tripper and started the first time in veteran class. Really great was my surprise that so many borzoi whether registered or for watching. Tasha was the one of the biggest stars of Borzoi at those days. It reminded me of the glory of legendary Hollywood actresses, especially during the time of the silver screen. Exactly Tasha was so admired, photographed, watched, judged and huged by all and she enjoyed it properly. We gladly met with our friends and knew the new ones as well. Big thanks to great judge from Romania for a great experience for her heartfelt and sincere words of praise, her enthusiasm and later honorable mention. It really does not happen every day. See ya next time . ;-)  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.10.2013

Všechno nejlepší naše Aki k Tvým dnešním 7.narozeninám! Hezky si je užij! :-)

undefined

Happy 7th Birthday our beloved Akira! Have a great day today and enjoy it! :-) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.2013

Pro všechny nedočkavce oznamujeme aktualizaci v sekci Štěňátka. Tatínek bude Amošek, maminka Sophy :-) A moje maličkost :-))

undefined

We announces our breeding plan for all our interested impatients in section Puppies. The proud parents will be the sire Amoshek and the dam Sophy :-) And more about me the breeder :-))
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.9.2013

Všechno nejlepší Tašťo k Tvým 8.narozeninám! Hezky si je užij! Samozřejmě také posíláme přání všeho nejlepšího i všem Taštiným sourozencům! :-)

undefined

Happy 8th Birthday our beloved Tasha! Enjoy it and all the best to you! And of course, Happy Birthday to all of Tasha´s siblings too! :-)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.9.2013

Naše výlety pokračují vesele dál a z našich pejsků jsou již zasloužilí výletníci. Tato krásná výstava byla príma výletem pro naše dva barzojí "účastníky zájezdu" ;-) Naši "Blonďáci" byli s naší blonďatou Věrkou na moc pěkné Krajské výstavě v Karlových Varech a naprosto bezvadný !!! :-) No, a všichni si to tam užili úplně bezvadně, celou výstavu až do večera jim snad krom pár mráčků stále svítilo sluníčko a bylo hodně vedro, psí děti museli pod stan do stínu a Věrka? Panička šla do šatů :-) Takže počasíčko nám také vyšlo moc krásně a na závěr se Aki s Timem krásně proběhli u závodiště společně s Dalmatínkem Gerym. Ano, také se opět setkali s naším odchovem dalmatínkem Gery Petrovický vítr, který také získal vítězství. Eva s Tomášem fotili o sto sedm byla to prostě parádička a už se těšíme na příště ;-)

undefined

Our tour goes merrily on, and our dogs are no longer deserving trippers. This beautiful show was a good trip for our two Borzoi "tour participants" ;-) Our "Blondies" were with our blonde Věrka on a very nice Country dog show in Carlsbad and all were absolutely perfect!! :-) Well, everyone there enjoyed it quite perfectly, it was still sunny with only maybe a few clouds in the sky at the show so what a hot day! And Věrka? She had put on a dress :-) So the weather was very nice and Aki and Tim finally joyful run together with our Dalmatian Gery around the racetrack. Yes, they also met again with our Dalmatian offspring Gery Petrovický vitr. Eva and Tomáš make very much pictures and we all look forward for the next time ;-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.7.2013

Za Amoškem přijela na krytí krásná nevěsta z Německa jménem Avant-Garde Art Ava. Děkujeme za velmi hezký čas, který jsme spolu s Annett, Lisou, Avou a Danijarou mohli strávit. A samozřejmě také držíme palce. Veškeré info najdete na webu C hs Avant-Gard Art .

undefined

Amoshek mated the beautiful bride from Germany named Avant-Garde Art Ava. Thank you for the very nice time which we can spent together with you Annett, Lisa, Ava and Danijara. And of course, our fingers are crossed too. All news and informations you find on web of kennel Avant-Gard Art.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.7.2013

Tim je nově chovný pes a Sophy je už chovná fena. Oba dva dnes byli úspěšně uchovněni. Jupí! :-)

undefined

Tim is now the stud dog and Sophy the stud female. Both got a breeding licenses today. Yeepee! :-)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.2013

Naše sladká italská Sophy dnes slaví své narozeniny! Je to krásná mladá dáma a jsou jí 2 roky. Všechno nejlepší a hezky si je užij ♥ Vše nejlepší také všem jejím sourozencům! :-)

undefined

Happy Birthday to our sweet Italian girl Sophy! She is two years old lovely lady today. Have a nice time and enjoy it a lot ♥ And all the best to her siblings too! :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.6.2013

První polovina výstavní sezony je konečně úspěšně za námi. Zakončily jsme jí Mezinárodní výstavou psů v Brně, kde byla naše Sophy naposledy v mezitřídě.  K našemu překvapení jsme tam potkaly i milou paní tentokrát bez svého papilona, kterou jsme poznaly na začátku června cestou na výstavu do Náměště nad Oslavou, a která nás přijela pozdravit i sem :-)) Hurá a teď už máme prázdniny! :-)

undefined

The first half of the exhibition season is finally behind us successfully. We finished it at International Dog Show in Brno, where Sophy was last time in intermediate class. To our surprise, we met a nice lady at this time without his Papilon, who we saw at the beginning of June through the Dog show in Náměšt nad Oslavou, and who had come to greet us here too :-)) Hooray and now, we have a holidays! :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.6.2013

Tuto neděli jsme strávili na krásné Národní výstavě psů v horském městečku Jelenia Gora v Polsku. Pan rozhodčí Tadeusz Chwalny nás velice potěšil perfektním hodnocením Timečka a Sophy. Okažitě rozpoznal staré barzojí linie a typy a byl z nich přímo nadšený. Poslední dobou je velmi pěkné potkat mezi rozhodčími opravdové odborníky, kteří přesně vědí. Za tato setkání moc děkujeme! :-)

undefined

This Sunday we spent at the beautiful National Dog Show in the mountain town of Jelenia Gora in Poland. We were very pleased with the perfect Tim´s  and Sophy´s judgement from the expert breed judge Tadeusz Chwalny, who knows well older borzois bloodlines and types. Lately, it is very nice to meet  judges the real experts which know exactly. Big thanks for these meetings! :-)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.6.2013

Minulý týden jsem v pátek úspěšně absolvovala odborný seminář Aromaterapie nejen pro zvířata, pod vedením Michaely Švorcové, jedničky v tomto oboru. Moc se mi to líbilo a teď vesele do toho. :-)

undefined

Last week at friday, I successfully graduated expert seminar Aromatherapy not only for animals under the tutelage of Michaela Švorcová the specialist in the branch.I liked it a lot and let´s go to do now. :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.6.2013

Naše mírné zaspání jsme vyrovnaly okamžitým stylem "vstanu a jdu" a utíkáním na nádraží, kde jsme byly pěkně včas, ale vlak měl na poslední chvíličku více než 60 minut zpoždění... takže jsem vzbudila skoro celou Prahu, protože my tam prostě musíme :-))) a nakonec jsme to vzaly vyhlídkovou jízdou s několika přestupy do cíle na Národní výstavu psů v Klatovech. Prostě "zkratkou, je to sice dál,ale za to mnohem horší cestou" :-D ...po cestě se k nám přidala naše statečná kamarádka Niky Oříšková. Moje velké díííky Niky! Pak už to šlo jako po másle, venku asi 32 stupňů a Sophy svou třídu vyhrála. Hurrá! Následovala milá a fajn návštěva u Niky a Máry, jejich pejsků Artuška, Ágnesky a Kleríka, kde se nám moc líbilo a měli jsme moc dobrý obídek :-) Tak zase příště! ;-)

undefinedOur slight oversleeping we compensate quickly style "get up and go" and were rushing to the railway station where we were nicely early, but the train had  been more than 60 minutes delay at the last moment... so I must woke up almost the whole of Prague because we simply have to be there :-))) and then we travel by "scenic driving" with several transfers to the finish at the National Dog Show in Klatovy. Simply "shortcut, it was a lot longer but much worse way" :-D...Along the way, our brave friend Niky Oriskova joined to us . Big thanks to her! Then it all went like clockwork, about 32 degrees outside and Sophy won her class. Hurrah! This was followed by sweet and nice visit with Niky and Mara, their dogs Artushek, Agnes and Cleric, which we liked, and we had a very good lunch :-) See you next time! ;-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.6.2013

Zařadili jsme novou sekci o ZDRAVÍ, kde se dozvíte spoustu nových a zajímavých informací. Tato kolonka zde již zůstane a najdete jí vždy v sekci o Barzojích. Snad se Vám bude líbit. :-)

undefined It was added new section about HEALTH where you can learn many interesting informations. This page will stay here and can be found in the section - About Borzois. Hope you will like it. :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6.2013

Přes týden jsme se snažily co nejvíce odpočívat, jelikož to teď máme výstavně opravdu nabité a stává se z toho tak trochu náš vlastní seriál...brzy ráno jsme se Sophy naskočily na vlak směrem Jižní Morava, kde jsme s mezi-zastávkou v Brně pokračovali na Speciální výstavu chrtů v zámeckém parku Náměšti nad Oslavou. Docela jsme se na tuto výstavu těšily, jelikož byla venku, což je fajn výlet a také bylo přihlášeno asi 219 chrtů. Cestou vláčkem motoráčkem jsme poznaly i moc milou paní, která nás nakonec přijela na výstavu podpořit i se svým krásným Papilonem. :-) Děkujeme moc organizátorům této výstavy, tj. Czech Deerhound Club, před kterými opravdu smekáme. Krásné prostory zámeckého parku, kde jsme všichni měli dost místa, výborně zvládnutá organizace výstavy, kanceláře i kruhu. Úžasné zahájení s průvodem Skotských Jeleních Psů a hrajícími dudáky a i perfektně zajištěné občerstvení, žádný stres + ještě výborný domácí perníček v kanceláři při zápisu výsledků do PP, atd... :-) Barzoje posuzoval maďarský rozhodčí Dr.György Tesics, na kterém jsme byly poprvé, ale velmi brzy se ukázalo, že je to velký odborník na plemeno. Po "výstavním řádění" jsme utíkaly zase zpátky na vlak, opět s mezi-zastávkou v Brně. Byli jsme tak unaveny, že jsme si i ve vlaku motoráčku spinkly a naštěstí jsme Brno nepřejely. Na nádraží v Brně jsme měly asi 20 minut, než nám jel rychlík do Prahy. DĚKUJEME MOOOC milé paní ve stánku rychlého občerstvení, která nás znovu "oživila" na další delší cestu před námi, rychle nám uvařila, svačinu nám rychle zabalila a také milému pánovi, kterého jsme zde potkaly a hezky si s ním popovídaly o starých chrtích liniích. Nesmíme zapomenout poděkovat mladému panu průvodčímu, který nás převedl bezpečně přes kolejiště k vlaku, abychom včas stihli nastoupit a rychlík nám neujel. Naše dobrodružství pokračovalo i ve vlaku, kde nám dvě milé dámy uvolnily kupé, abychom měly větší pohodlí a děkujeme i panu průvodčímu, který na nás sem tam hodil oko, když jsme ve vlaku do Prahy usnuly. Slušní a hodní lidé ještě jsou a my jim moc děkujeme za podporu. Doma v Praze jsme posléze úplně odpadly a vzbudily se až druhý den. Ale byl to opravdu moc hezký i když náročný výlet, kde jsme potkaly a viděly nové i starší přátele :-)

undefined

During the week we tried to relax as much as we have it now at shows really packed and it becomes a bit of our own series ... early morning Sophy and me jumped on the train towards South Moravia, where we stop in-between Brno continued on Special Sighthound show in castle park Namest nad Oslavou. We were quite looking forward to this show because it was outside, which is a nice trip and were registered about 219 greyhounds. By the train way we met and very nice lady with her beautiful Papillon who eventually came support to us on the show. :-) Thanks very much to great organizers of this show the Czech Deerhound Club for management because there were beautiful castle park area  where we all had enought place, excellent management of show, office and rings. Amazing opening parade with Deerhounds and pipers playing perfectly, perfect snacks, no stress + excellent homemade gingerbread in the office by the writing up the results to the pedigrees, etc... :-) Dr.György Tesics the Hungarian judge who judged the Borzois too. We started first time over his judgement but very soon it became clear that he is the expert on this breed.  We ran back to the train after the show, again with intermediate stop in Brno. We were so tired that we also a little slept in a  train and luckily we get off in Brno in right time. At the train station in Brno, we had about 20 minutes before we took train to Prague. BIG THANKS to so lovely lady in a fast food stand, which again "revived" us for next long journey ahead of us, cooked us quickly, we quickly packed lunch and a nice man, whom we met there with a nice talk with him about old sighthounds lines. We can not forget to thank the young Mr. guard who transferred us safely through the rails to our train and managed enter us to a fast train in time. Our adventure continued on the train where two lovely ladies which gave us the coupe for having to be more comfortable. And thanks to Mr. guard in fast train to Prague, who take care on us  when we slept in a coupe. Good and kind people there are and we thank them for their support. At home in Prague, we then completely slept and awakened on the next day. But it was really nice though challenging trip where we met and saw new and older friends :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.5.2013

V neděli jsme pokračovali ve "velmi dobrém" výstavním víkendu na Národní výstavě psů ve Swiebodzicích v Polsku. Náš kruh byl venku, což jsme všichni ocenili, ale bylo opravdu dost chladno a foukal silnější ledový vítr, který nás všechny nemile překvapil. Výstava sama o sobě byla moc hezká, přesně tak, jak jsme na polské výstavy zvyklí. Je vidět, že se místní organizátoři skvěle učí a přizpůsobují za pochodu. Ale bylo to zároveň i poprvé, co se nám stalo, že měli na polské výstavě skluz při posuzování a hned o několik hodin. Jelikož byla venku čím dál větší zima, ledový vítr dost sílil, projevilo se to i na výsledcích vystavovaných psů, kteří se o to víc zimou krčili. Sophy byla úžasná a já jsem moc štastná, že mám tak úžasnou psí holčičku, která dělá sama od sebe vše pro to, abych z ní měla co největší radost. A to já mám! :-)

undefined

On Sunday we continued in a "very good" show weekend at the National Dog Show at Swiebodzice in Poland. Our ring was outside, which we all appreciated but it was really quite cold and icy wind  strongly blew, which unpleasantly surprised all of us. This show itself was very nice, just the way we are accustomed for Polish Dog shows. It is seen that the local organizers is good learning and adapting by the time here. But it was also the first time that it has happened to us, they had on Polish show late start of judgement, in this way a few hours. because outside was bigger and bigger colder, icy wind was stronger yet, it was seeing in the all dogs results, who were more cold crouch. Sophy was amazing and I am very happy to have such a wonderful dog girl who does everything by itself for me and my greatest joy. And I have it! :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.5.2013

Na sobotní Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích musíme ocenit hlavně odpolední soutěže, které uváděla paní Bc. Vladimíra Tichá a to přímo ulázkově, kdy bylo všem příhlížejícím i vysvětleno, co jak a proč. Organizátorsky toto bylo také dobře zvládnuto, žádné dlouhé prostoje, vše rychle utíkalo, divácky a moderátorsky velmi zajímavé a velmi milá atmosféra pro soutěžicí i v kruhu. Děkujeme moc skvělé paní rozhodčí Olze Hrabákové za krásné třetí místo pro náš pár Amošek a Sophy a také za potlesk nejen divákům, ale i celému stolu, kde seděli všichni rozhodčí, kterým se naši barzoji též moc líbili. Abych nezapomněla, dali jsme si i výbornou cukrovou vatu a nejen jednu, ale hned tři. Byla fakt moc dobrá :-))

undefined

There was International dog show in Litomerice where we must appreciate mainly the afternoon competitions which perfectly stated Mrs. Vladimira Ticha Bc., and she told and explained everything to all watchers  about what,how and why they seen what they seen. There were good organisational management, no downtime, everything ran fast, audience and presenter very interesting and very nice atmosphere for the exhibitors in the ring. Thank you very much great judge Olga Hrabáková (CZ) for beautiful third place for our pair Amoshek and Sophy and applause of all watchers and all judges which liked our Borzois as well. Incidentally, we had an excellent cotton candy and not just one, but finally three. It was really very good taste :-))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.4.2013

Včera v pozdních večerních hodinách jsme se vrátili z velmi uspěšné Mezinárodní výstavy psů v Opoli v Polsku. HELČE MOOOC DĚKUJEME, bez ní by to nebylo vůbec možné. Je to naše výborná pomocnice a hlavně naše letitá kamárádka,které si moc vážím! Kvůli mým cestovním potížím jsme dojeli skoro pozdě, ale jak se nakonec ukázalo, k naší radosti jsme jen tak tak stihli přijít ke kruhu asi minutu před posuzováním naší třídy. Ufff....TAKÉ DĚKUJI MOC ZA POMOC DALŠÍM MILÝM POLSKÝM VYSTAVOVATELŮM,  kteří mi přímo na místě velice pomohli, abych mohla a stihla se psy nastoupit do kruhu včas. Amošek svou třídu vyhrál a tímto splnil podmínky k udělení titulu Šampion Polska! Sophy také svou třídu vyhrála a tímto se stává Čekatelkou Šampiona Polska! Hip Hip Hurááááá!

undefined

Yesterday late in the evening, we returned from a very successful International show in Opole in Poland. HELENA THANK YOU SOOO MUCH because it would not be possible without you. She is our great helper and especially our aged friend that you really appreciate! Because of my travel difficulties we arrived almost too late, but as it turned out, to our delight, we narrowly managed to come to the ring for about a minute before starting judging our class. Ufff .... ALSO THANK YOU FOR HELPING TO OTHERS NICE POLISH EXHIBITORS, which helped me on the spot that I could manage and go to the ring at time.  Amoshek won his class and completed terms for gaining title Champion of Poland! Sophy also won her class and she is Candidate for Champion of Poland now! Hip Hip Hurraaah!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.4.2013

Jelikož se tento víkend, přesněji tuhle sobotu, sešlo víc akcí, kam jsme se chtěli mrknout, a lidově a slušně řečeno: "se jedním pozadím na dvou hrncích sedět nedá" ...určitě ne hned na třech...tak u nás to jde :-)) a ani naši "Blonďáci" neseděli doma a jeli na XIV.Pojizerskou výstavu psů v Mladé Boleslavi, kde se mimo jiné konala i Speciální výstava Dalmatin Klubu ČR. Aby se to vše dobře zvládlo, povolali jsme si na pomoc ještě naší puntíkatou kamarádku Niky Oříškovou, které moc děkujeme za úspěšně předvedení Akiry a Tima, kteří se účastnili i odpoledních soutěží, kde se Aki tak moc líbila, že si odnesla ještě BIG 2 a také především soutěž párů, kde Věrce, Timovi a Aki  bouřlivě tleskala celá hala. Jaký krásný zážitek. Děkujeme Vám moc za tak velkou přízeň, kterou nám projevujete,máme z ní velkou radost!

undefined

Since this weekend, especialy this Saturday, came together more events where we wanted to be, and folk and politely said, "one back can´t sit on two cooking pots (surely not on three) " ...our two "Blondies" didn´t wait  at home and went to XIV.Pojizerska dog Show in Mlada Boleslav. In the same place at the same time was there Special dog show of Dalmatian Club CZ. In order to all well managed, we are called to help one our spotted friend Niky Oříšková. Big Thanks to her for succesfull handling of Akira and Tim which also participated in the afternoon competitions where Akira was so liked that she gained BIG 2 yet. Whole hall applauded to Věrka, Tim and Aki by the Competition of the Best pair. What a wonderful experience. Thank you so much for such a great support that you show to us, we are very happy about it!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.4.2013

Seminář vystavování je úspěšně za námi. Všichni účastníci byli moc šikovní a krásně to všem šlo! Samozřejmě na něm nechyběl ani náš skvělý asistent Timeček, který tvoří s Věrkou nerozlučnou dvojku. :-) Pro více info o semináři klinětě ZDE a pro více krásných fotek kliknětě SEM.

undefined

The seminar of Handling lesson number two is successfully behind us. All participants were very skilled and nicely done it all! Of course, our great assisant Tim can´t miss there too and he is perfect team with his Věrka. :-)  For more informations about seminar click HERE and for more beautiful photos click HERE.

      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4.2013

V sobotu jsme byli na Klubové výstavě KCHaPB v Mladé Boleslavi. Sice už má být oficiálně jaro, ale sobotní počasí tomu moc nevěřilo a byla docela zima, i když bez sněhu. Byl to fajn výlet, na kterém nás doprovázeli všichni naši barzoji a přijely se na ně podívat i naše dvě kamarádky Lenka a její dcera Nikolka, která při zkoušce na soutěz "Dítě a pes" byla opravdu moc šikovná! Všichni naši soutěžící :-) Amošek, Sophy, Tašťa, Tim a Aki se umístili opravdu skvěle, nechyběla ani naše oblíbená soutěž párů a Terezka, která nám poctivě fandila a povzbuzovala nás na dálku, nám přinesla štěstíčko! Byly z toho tedy tři 1.místa, jedno 2.místo a tři 3.místa. A jak by kovbojové zajásali, Yeehaw! :-D

undefined

On Saturday we were KCHaPB Club show in Mlada Boleslav. Although it has to be officially spring, however Saturday's weather was not really believe and was quite cold, even if without snow. It was a nice trip, where were all our Borzoi with us and our two friends Lenka and her daughter Nikolka, which was really handy by training for the competition " The child and dog".  All of our contestants :-) Amoshek, Sophy, Tasha, Tim and Aki done really well. Terezka didn´t miss there too and she was great cheerleader and gave the big lucky to us! So we got three 1st places, one 2nd place and three times 3rd places. As the cowboys called, Yeehaw! :-D

Děkujeme moc Lence Polívkové a její dceři Nikolce za společnost, pomoc, fotky a dobrou náladu :-) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.3.2013

Hurá! Máme dneska skvělé zprávy!  Náš krycí pes Amocco Highlands Heart "Amoshek" je

        DM N/N ČISTÝ! Byl testován v certifikované laboratoři Laboklin.

undefined

Hurrah! Great news today!  Our stud dog Amocco Highlands Heart "Amoshek" is
DM N/N CLEAR! He was tested in certificate laboratory Laboklin.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.3.2013

Všechno nejlepší Amošku k Tvým dnešním 5.narozeninám! Hezky si je užij ♥ Samozřejmě také posíláme přání všeho nejlepšího i všem Amoškovým sourozencům :-))

undefined Happy 5th Birthday our beloved Amoshek! Enjoy it and all the best to you ♥ And of course, Happy Birthday to all of Amoshek´s siblings too :-))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.2.2013

Všechno nejlepší našim barzojím sourozencům Terezce a Timečkovi k jejich dnešním 4.narozeninám! Hezky si je užijte ♥ Vše nejlepší také celému Valentýnskému vrhu "T" Fi-It :-)

undefined

Happy 4th Birthday our beloved borzois siblings Terezka and Tim! Have a great day today and enjoy it ♥  All the best to whole Valentine litter "T" Fi-It too :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2.2013

Jak bývá naším dobrým zvykem, na Vaše přání byla přidána stránka, tentokráte o mě, jménem Zuzka Hejtíková. Tato kolonka zde již zůstane a najdete ji v sekci O nás. :-)

undefined

By your request has been added page about me this time, named Zuzka Hejtíková. This page will stay here and can be found in the section - About us. Hope you will like it. :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.1.2013

 Tento víkend byla Mezinárodní výstava v polském Glogowě. Ačkoli jsme se na ní s barzoji moc těšili, nakonec jsme na ní nedojeli. Bylo opravdu špatné počasí, dokonce až -27 stupňů. Jelikož naše cesta vedla přes hory, přes mnohá varování, jsme nakonec zbytečně neriskovali a nikam nejeli. S přáteli se uvidíme zase někdy a někde jinde a do Polska zase rádi přijedeme. :-)

undefined

This weekend was International dog show in Glogow city in Poland. We finally didn´t travel there although we looked forward with our Borzois too. It was really bad weather, so snowy and ice on the ways, even to -27 degrees. Since our path led through the mountains, despite numerous warnings, we haven´t needlessly risked and ultimately did not go anywhere. We will ll see with friends at someday and somewhere else when we will come there again. :-)