Novinky / News - 2012

     

Na Vaše přání byla přidána kolonka - Novinky.   

Děkujeme za Váš zájem. Jsme rádi, že jste s námi.  

---------------------

Special for your wishes, here was added section - News.

Thank you for your interest. We are glad that you are with us.

 

 undefined           undefined                                                                  

 

Krásné prožití svátků Vánočních a štastný nový rok 2013 přeje Zuzka a Barzoji dona Zuzia (CZ)
Merry Christmas and happy new year 2013 wishes Zuzka and Borzois dona Zuzia (CZ)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2012

V neděli se konala Národní výstava psů v polských Swiebodzicích. I když nebylo do poslední chvíle jasné, zda budeme moci na tuto výstavu odcestovat, nakonec se podařilo. Naštěstí i zimní počasí si na chvilku odpočinulo, tak jsme opatrně dojeli tam i domů. Děkuju moc Helčo! Sophy byla v Polsku na výstavě teprve potřetí a byli jsme opravdu moc rádi,že vyhrála a získala vše co se dalo, takže splnila podmínky k udělení titulu Junior šampion Polska. Jako správný kavalír jel s námi náš andělíček Timeček :-)
 

undefinedOn sunday was National dog Show in Swiebodzice in Poland. While it was not clear until the last moment whether we will be able to travel to this show, but finally it was possible. Fortunately, the winter weather had for a moment of time to rest, so we carefully drove there and home. Thank you very much Helča! Sophy was only the third time at the show in Poland so we were really happy that she won and got everything what she could, so she completed terms for gaining title Junior Champion of Poland. As a true gentleman went with us our angel Timeček :-)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.11.2012

Dnes opravdu velikánská a štastná novinka! Po několikaletém hledání a čekání se nám podařilo najít a získat potomka našeho krásného Ragdollího koucoura Filípka, který už na nás kouká z nebíčka. Vítáme mezi námi jeho vnučku, jménem Aaba Amaya, které říkáme "Filípa". Filípa je úplně celá po svém úžasném dědečkovi Filípkovi, je to moc sladké a statečné miminko, které se mnou dnes projelo kus republiky. Moc za ní děkuju!! ♥ ...více fotek již brzy :-)

undefined

Today really great and happy news! After several years of searching and waiting, we managed to find and get our beautiful child Ragdollího koucoura Filípek, who was looking at us from heaven. Welcome between us his granddaughter, named Aaba Amaya, which we call "Filípa". Filípa is completely whole after his amazing grandfather Filipek. She's too sweet and brave baby, who traveled with me today a piece of the Republic. Thank you so much for her! ♥ ...more photos coming soon :-)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- 4.11.2012

První víkend v listopadu se vždy koná Mezinárodní výstava v Praze - Letňanech, tentokráte poprvé po oba dny pro všechna plemena, takže DUOCACIB Praha. Výstava byla přesně taková jako každý rok. Bohužel přes mé zdravotní problémy mě nakonec musela zastoupit maminka. Děkuju. Jediné co mohu dodat, co mě velmi zarazilo je, že přes opravdu velmi vysoké přihlašovací poplatky (vyšší i než na Světových výstavách) jsme po oba dny, my i naši přátelé od jiných plemen obdrželi velice zvláští posudky, ve kterých byla tato slova: " tento pes smutně kouká", ..." velký pes", či "tato fena je veselá"..nebo "tohoto psa výstava vyloženě nebaví"...Naše Sophy obdržela též velmi zvláští posudek, kdy si s ní paní rozhodčí nevěděla vůbec rady, takže se slovy: " Je to opravdu moc krásná fenka, má všechno správně, ale je taková jiná... Jiná než ostatní barzoji tady, tak já jí radši dám poslední, abych něco nepokazila..." 
 

undefinedThe first weekend in November, always was the International Dog Show in Prague - Letňany, this time for the first time on both days for all breeds, so it´s called DUOCACIB Prague. The show was exactly like every year. Unfortunately, because my health problems, I finally had to represented by mom. Thank you. The only thing which I can add what really shocked me highly was that through very expensive entry fees (more expensive even than the World shows) when on both days, we and our friends from other breeds received very strange judgements with these words: "this dog looks sad "..." big dog ", or" this bitch is cheerful ".. or "this dog doesn´t enjoy the show " ...Our Sophy also received a  strange judgement when the judge didn´t know advice with her so she told us these words: "it's a really very beautiful girl, has everything right but she's such a different ... Different than the other borzois here so I'd rather give her last one because I did not spoil anything ..." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.10.2012

Všechno nejlepší naše Aki k Tvým dnešním 6.narozeninám! Hezky si je užij

undefined

Happy 6th Birthday our beloved Akira! Have a great day today and enjoy it

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.10.2012

Neděli jsme strávili na Krajské výstavě psů v Praze-Rychetách. Tady jsme byli poprvé,ale určitě né naposledy. Výstava byla venku, byla moc hezká a na výborném místě. Jediné, co se nevyvedlo bylo počasí. Lilo jakoz konve a i to je slabé slovo. Ovšem organizátoři se okamžitě všemu přizpůsobili, posuzování šlapalo jako hodinky, a než jsme se nadáli bylo hotovo a odnášeli jsme si krásně ceny. Sophy poprvé startovala v mezitřídě, je to už 15-ti měsíční slečna, a nepřízeň počasí jí vůbec nevadila. 

undefined

This sunday we spent on Country dog show in Prague-Rychety. We were first time in this show but surely not at last time. The show was outside and again very nice in excellent place. Only the weather was so bad. There was too rainy but the organizers did a great job. The judgement was quick and we won great prizes. Sophy started firts time in Intermediate class and she didn´t have any problem with bad weather.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29.9.2012

Tentokráte náš výlet směřoval do Polska, kde máme výstavy opravdu rádi. Ve Wroclawi se konala Mezinárodní výstava psů, kde jsme nemohli chybět. Výstava byla opravdu moc pěkná, výborně zorganizovaná, na skvělém místě. Místní lidé i organizátoři byli také velmi milí a vstřícní. Sophy ve třídě mladých získala velmi krásné ocenění, za to děkujeme. Avšak, posuzování dospělých psů i fen nebylo v žádné třídě fair play. Takže Amošek ve třídě otevřené byl nakonec třetí. Velmi bouřlivé byly reakce ostatních přihlížejích, kterým děkujeme za podporu. Úsměv na tváři nám to vůbec nezkazilo, už se těšíme, až pojedem zase příště. Takže brzy naviděnou :-))
 
undefined

This time our trip headed to Poland, where are very nice shows.International Dog Show was in Wroclaw, where we could not miss.The show was really pretty,well-organized, in a great location. Locals and organizers were also very nice and helpful. Sophy in junior class got excellent awards, thank you for it. However, the judgement of adult males and females was not fair play in any class so Amoshek was finally third in open class. The reactions of others people were very stormy, whom we thanks them for their support. We still have the smile on our faces so we look forward to the next time when we will go there again. So see you soon :-))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.9.2012

Všechno nejlepší Tašťo k Tvým dnešním 7.narozeninám! Hezky si je užij ♥ Samozřejmě také posíláme přání všeho nejlepšího i všem Taštiným sourozencům :-))

undefinedHappy 7th Birthday our dearest Tasha! Have a great day today ♥  And of course, Happy Birthday to all of Tasha´s siblings too :-))

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15.9.2012

V sobotu se konala 29.Podještědská Krajská Výstava psů v Liberci. Protože se nám na této výstavě loni moc líbilo, vyrazili jsme na ní ještě jednou a za barzoje tentokráte s Akirou, Timem a Sophy. Letošní výstavu také musíme moc pochválit, protože byla na hezkém místě, organizace zvládnutá na jedničku, paní rozhodčí byla úžasná a organizátoři velmi milí a vstřícní. Byli jsme také velice mile překvapeni, jak velký zájem byl o naše psy. Lidé si na ně dokonce stáli i delší fronty, jen aby si je mohli pohladit a také vyfotit. Nechyběli ani různé stánky, kde nás nejvíce zaujal právě ten s krásnou prací z chráněné dílny Tulipán, jejíž klienti se se svými asistenty za našimi pejsky s velkou radostí také zastavili. Potkali jsme i nové chrtí přiznivce a přátele. Zdravíme do Liberce a ještě jednou moc děkujeme.

undefinedOn Saturday was 29th Podjestedska Country Dog Show in Liberec. Because we were and like this show so we went there again at this year too. In our borzois team were Akira, Tim and Sophy. This year´s show was again very nice, on a good place with perfect organization. Mrs. judge was really excellent and the organizers were very kind and helpful. We were very suprised too how big interest were in our dogs. The people even waited in a queue for a making photos and hugs our dogs. There were many exhibiton stands but  we founded the most interesting that one from sheltered workshop Tulipan. The Tulipan´s wards with their assistants came to us with big joy too. We met some new hounds supporters and friends yet. Best regards to Liberec city and thank you again.

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.9.2012

Seminář mojí sestry Věrky o Prezentaci psa na výstavě - Jak to všechno začíná je úspěšně za námi. Věrka si jako svého pomocníka vybrala svého Tima, který jí jako správný výstavní pes se vším moc rád pomáhal. Děkujeme všem zúčastněným, byli jste skvělí! Přejeme hodně úspěchů na výstavách a těšíme se na příště. :-)

undefined

The course of my sister Věrka about Dog´s presentation at the Show - How it all begins was very successful. Věrka choosed her Tim as her assistant. Tim gladly helped her with all like right show dog. Thanks to all participating people. You were great! We wish you many successes at shows and will enjoy for next time. :-)

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.9.2012

Znovu jsme jeli na další pěkný výlet, na Klubovou výstavu KCHCH do Křešína u Hořovic. Rozhodčí byli dva: Ing.Radana Marešová a Vladimír Panuška. Amošek získal ve třídě Vítězů V1, CAC, Sophy a Akira se neumístily v předních řadách :-)) V soutěži o Nejlepší pár se Amošek se Sophy umístili na 4.místě.

undefined

We went again on next nice trip to Club Show KCHCH in Křešín u Hořovic. Judges were two: Ing. Radana Marešová and Vladimír Panuška. Amoshek gained in the Winners class Ex.1, CAC. Sophy and Akira weren´t on front places. :-)) Amoshek and Sophy were on 4th place in competion of The Best pair.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.8.2012

Opět přišel čas a vyrazili jsme s Timem a Akirou na bezvadnou Krajskou výstavu do Kladna. Lidi byli skvělí, zábava příjemná, rozhodčí profesionální a spolupráce úžasná! Tuto výstavičku jsme si užili na jedničku. Pozdrav všem zúčastněným kteří nám fandili, byli jste skvělí! :-)

undefined

Time came again and we went to the perfect Country dog show in Kladno with Tim and Akira. People were great, judges were professional and co-work was excelent! We enjoyed this show a lot. Best regards all of our fans, you were fantastic! :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28.7.2012

Tento hezký slunečný den jsme strávili v krásném prostředí zámeckého parku Konopiště. Konala se zde Středoevropská výstava chrtů. Zúčastnilo se jí přes 200 vystavovaných jedinců, které jsme si rádi prohlédli. Nejvíce nás zaujali Azavaci, kteří byli nepřehlédnutelní. Byla to také jedinečná příležitost setkat se a nechat si posoudit naše barzoje Dr.Kevinem Shimelem z USA a Angelou Hauchner ze Španělska.  Sophy jako "ostřílený matador" byla již na své páté výstavě :-))  samozřejmě jako správný gentleman jí doprovázel náš Amoshek. Při posuzování ve třídě mladých, bylo velice překvapivé, že paní rozhodčí udělala i "rychlou zkoušku sluchu". Zajímalo jí jestli a jak barzoji reagují. Velice zajímavé bylo i posuzování u dospělých, kde byl kladen veliký důraz také na plnochrupost, skus a pohyb. Nesměli jsme chybět na odpoledních soutěžích. Amoshek a Sophy šli spolu poprvé o Nejkrásnější pár výstavy.

undefined

This very nice sunny day we spent in beautiful place of castle park Konopiště where was Central European Sighthound Show. There were about 200 sighthounds and it was very nice too see all of them., especially very pretty Azawakhs. This show was great opportunity for meeting and having judgement of our dogs from Dr.Kevin Shimel from USA and Angela Hauchner from Spain. Sophy as "highly experienced professional" was at her fifth show and Amoshek was with her  there as right gentleman. We like a lot that Mrs. judge did "quickly test of hearing" by the judging in junior class. She interested in good dog´s hearing and their responds. The judgement of adult borzois was very interesting too. There was placed great emphasis on the full dentitions, bites and movements. We started at the afternoon competitions about The Best pair of the show with Amoshek and Sophy. These two started fisrt time together.

undefined

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.7.2012

 Jeli jsme na velmi hezkou Národní výstavu psů v Mladé Boleslavi. Zažili jsme super úspěch, který v nás doznívá ještě dnes. Sophy tady byla opět nejmladší, její teprve 12 měsíců. Další tři fenky byly starší 15-ti měsíců (z toho jedné bylo už 16 a půl měsíce). Paní rozhodčí byla úžasná, dokonce si zavolala před běhěm o Vítěze mladých na další dva velmi vážené rozhodčí, aby se také na Sophy podívali, jak je vyjímečná, že to už dlouho neviděla. Prohodily jsme spolu také pár slov o velmi starých vzácných ruských barzojích a liniích. Děkujeme.

undefined

We went on very nice National dogs show in Mladá Boleslav. We had one's moment of glory. Sophy was there again the youngest girl in the class. She is 12 months old now. Others three girls were older than 15 months (one of them were 16 and half months old yet). Mrs. judge was really great too. She called to two very honoured judges for seeing my Sophy before final running for a title Junior winner. By her words- Sophy is so special and unique that she didn´t see it for a long time. We both had a talk together a few words about very old precious borzois and bloodlines too. Thank you.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.7.2012

I naši psí přátelé někdy potřebují pomoc. Často je důležité neváhat a rychle jednat. Ráno zazvonil telefon, ihned jsme jeli s Amoškem a Timem darovat krev. Bylo to životně důležité, těžce nemocný pejsek už na nás čekal. Tento den se Amoškovi podařilo zachránit jeden psí život. Jsme na něj moc hrdí, Amošek je opravdový zachránce s velkým srdcem.

undefined

Sometimes our dogs friends need our help. It´s very important to don´t hesitate and quickly help. The phone was calling on the morning and we directly went with Amoshek and Tim to the vet for giving blood. It was vitally important, very ill dog was waiting for us yet. Amoshek saved one dog´s live at this day. We are very proud of him, Amoshek is real rescuer with big heart.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.7.2012

Naše sladká Sophy měla své první narozeniny, už je jí 1 rok! Všechno nejlepší, hodně společné radosti a legrace! Vše nejlepší také jejím krásným sourozencům! ♥♥♥

undefinedOur sweet princess Sophy is one year old now! Happy Birthday my girl and have a lot of joy and fun together with us! Best wishes and kisses to you and your pretty siblings! ♥♥♥

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

undefined

My Sophy´s beautiful sister ALISSA disappeared before a few days in zone Cavola (RE) in Italy. She is only 11 months old and she is white colour with sable markings as you can see in this her photo. Anyone who can see her or can help, please contact to Alina Triscornia orMarika Grinevskaia or call on these phones: 340 88 95 300 or 328 1187367 or 348 2783306 or 112.

Smarito livriero russo nome ALISSA sulla testa macchia bianca a forma di cuore e stata smaritta nellazona di Cavola /re/ chiunque la vedesse o avesse notizie e pregato a conttatare ai sequenti numeri telefonici: 340 88 95 300, 328 1187367, 348 2783306 o 112.

Пропала русская борзая по имени Алиса. Особые приметы: белое пятном на голове в форме сердца пропала в Италии город Cavola / Rе / просим всех, кто видел или имеет какую-то информацию, звонить по следующим телефонам: +39340 88 95 300, +39 338 2066251 или номера полиции /собака в розыске Интерполом/

Před několika dny zmizela v zoně Cavola (RE) v Itálii krásná 11-ti měsíční barzojka jménem ALISSA. Je to sestra naší Sophy. Alissa je teprve 10 měsíců stará, je bílá se sobolími znaky. Je možné, že Alissa může být i v zahraničí. Děkujeme Vám za pomoc a za jakoukoli informaci.  Za nalezení Alissy se nabízí i velká odměna. Pokud byste měli jakékoli informace, vedoucí k jejímu nalezení, prosíme kontaktujte nás. Váš vzkaz ihned předáme. Děkujeme!

undefined

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.6.2012

Tuto sobotu jsme jeli s Timem a Sophy na další pěknou výstavu tentokrát do Lysé na Labem, kde se konala Klubová výstava Barzojů KCHaPb. Přestože jsme dojeli až po posuzování barzojů kvůli mým cestovním potížím, moc děkujeme za vstřícnost a laskavost paní rozhodčí Libuši Ubrové a také organizátorům - panu Antonínu Mudrovi s rodinou. 
 

undefinedThis saturday we went to next very nice Club show KCHaPb in Lysá nad Labem with Tim and Sophy. We went too late because my travel problems. Thanks a lot for responsiveness and kindness to judge Mrs. Libuše Ubrová and organizers - Mr. Antonin Mudra with his family.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.5.2012

V neděli se konala Národní výstava psů v Jelenie Góře v Polsku. Bylo to moc fajn. Tim tam potkal nového kamaráda a tak se mu tam líbilo, že byl s Věrkou první a tak se stává čekatelem Polského šampiona. Naše Sophy nezůstala pozadu a získala hned také nejeden titul. Hurá! Máme velkou radost!
 

At sunday was National dog show in Jelenia Góra in Poland. There was very fine. Tim met his new friend and he liked there a lot. He was with his Věrka in first place so Tim is the candidate of Champion of Poland now. Our Sophy gained her first titles too. Hurrah! We have big joy!

 undefined undefined

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.5.2012

Užili jsme si skvělý výstavní víkend. V sobotu jsme se účastnili Speciální výstavy chrtů v Mladé Boleslavi. Výstava byla moc hezká, její organizace zvládnutá na jedničku, naši pejsci úžasní, byli nám velkou oporou. Setkali jsem se teké s přáteli, kteří nás přijeli podpořit a potkali pár přátel nových. Celý den jsme si velmi užili a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Za pozvání na tuto akci děkujeme a už se těšíme na příště. Pro výsledky a fotky klikněte sem: Amošek, Akira, Tašťa, Tim a Sophy. :-)
 
We enjoyed wonderful show weekend. We were at saturday in Special sighthound show in Mlada Boleslav. The show was very nice and her organizators made perfect job too. Our dogs were fantastic. We met there our friends which went for supporting to us and we met new friends too so our successes came very soon. Whole day was just great. Thanks for inviting and we will enjoy for next time. For results with photos click here: Amoshek, Akira, Tasha, Tim and Sophy. :-)

undefined 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24.4.2012

U naší kamarádky, chovatelky Mariny Cornaglia je k dispozici krásná mladá barzojka Ca' Frosco Hella Tantezampe. Více...

In our friend´s kennel of Marina Cornaglia is available wonderful young borzoi girl Ca' Frosco Hella Tantezampe.  More...

undefined

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.3.2012

Amošek slaví svoje čtvrté narozeniny. Všechno nejlepší!

Amoshek had his 4th Birthday. Happy Birthday to you!

undefined

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.3.2012

Tento týden absolvoval Věrky Timur svoji první hodinu Canisterapie. Byl moc šikovný!

Věrka´s Timur was at his first hour of Canistherapy at this week. He was so clever boy!

         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.2. 2012

Na Svatého Valentýna měli naši krásní barzojí sourozenci Timur s Terezkou třetí narozeniny. Společně jsme si je krásně užili.

Our beautiful borzoi siblings Timur and Terezka had their 3th Birthday at St.Valentine´s day. We enjoy it a lot together.

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.1.2012

Na začátku tohoto roku jsme byli s Amoškem na Národní výstavě v Brně a získali jsme V2, Res.CAC. Měli jsme velkou radost!

At the begin of this year, we were with Amoshek in National dog show in Brno. He won Ex.2, Res.CAC and we were very happy!