Novinky / News - 2014

 

   

Na Vaše přání byla přidána kolonka - Novinky.   

Děkujeme za Váš zájem. Jsme rádi, že jste s námi.  

---------------------

Special by your request, here was added section - News.

Thank you for your interest. We are glad that you are with us.

 

 

 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE, KLIDNÉ SVÁTKY A PF 2015 VŠEM PŘEJE CHS DONA ZUZIA :-)
 
MERRY CHRISTMAS, PEACEFUL HOLIDAYS AND PF 2015 WISH TO ALL FROM KENNEL DONA ZUZIA :-)
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2014

V neděli se konal už druhý chrtí sraz, Adventní Venčení Prahou. Za naše barzoje byla vybrána jako reprezentant opět Arinka (na výstavy pořád nemůže, tak ať si taky užije nějaký ten výlet). První sraz se nám moc líbil a na druhý jsme se velice těšili. I proto,že jsem se šli posléze projít večerní Prahou, poprvé jsem ochutnala pečené kaštany a bylo to moc milé setkání s kamarády, se kterými jsme si užili i spoustu legrace. Prostě skvělý psí relax zase po dlouhé době.  :-)

undefined

At sunday was just second wolfhounds meeting, name Advent Walking in Prague. Arinka was a representant of our borzois (she still can´t go to the shows so she can enjoy an other trip). First meeting was so nice and we look forward for other one because we were going at the evening Christmas Prague walk. I tasted the roasted chestnut for first time and it was really very nice meeting with friends and a lot of fun. Just a great dog relax again after a long time. :-) 

Děkujeme za fotky a skvělou organizaci Veronice Hirschkornové :-)

Big thanks for photos and great organization to Veronika Hirschkornová. :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29.11.2014  

Memoriál pana Ing. Jana Findejse

Výstava pořádaná k úctě dalmatinské legendy, zakladatele a prvního chovatele dalmatinů v ČR pana Ing. Jana Findejse, měla pro nás hlubší význam. Sama jsem měla tu ČEST jako dítě se s ním osobně setkat, a to jak ve výstavním kruhu tak i jako s člověkem. I jako dítě jsem pana Ing. Findejse vnímala jako velmi charizmatického člověka, který měl rád nejen psi, ale i celou velkou psí atmosféru a vše, co do ní patřilo. Všichni od něj z kruhu odcházeli spokojení šťastní...a s dobrou náladou, kterou rozdával všem, i divákům po  celou dobu posuzování.., Zpětně si uvědomuji, že hlavně k dětem byl velice laskavý a měl velkou radost z "malých vystavovatelů" a těšil se, že roste další psí generace. Ze vzpomínek snad ta největší,. když mi kolikrát udělil 1. nebo 2.místo v soutěži "Dítě a pes" a "Mladý vystavovatel". Moc jsem si toho vážila, tenkrát chodilo i v dětských soutěžích min. 20-30 dětí se svými pejsky, zadávaly se první tři místa a všichni účastníci si většinou odnesli malou čokoládu nebo pytlík bonbonků. :-) Letos se výstava konala v Severních Čechách v obci Přestavlky u Litomeřic. Do handlingu mi bylo svěřeno krásné dalmatinské miminko Hermes Danarny. Ve třídě dorostu nás bylo celkem 4 a Hermesek si vyběhal krásné umístění - Velmi nadějný 2, je to moc šikovný chlapeček. Děkuju Milanovi za skvělou svačinu, pro mě tam snídani. S ním je výstava vždycky moc fajn a jeho svačiny jsou prostě úžasné. Moc mi chutnají! :-)) Více zde.

Druhý zleva - Hermes Danarny, zcela napravo výborná paní rozhodčí Olga Dolejšová (CZ)

Za foto děkuji Světlaně Rosenthalové.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-2.11.2014

První víkend v listopadu se tradične konala Mezinárodní výstava psů v Praze, tentokrát opět dvoudenní takže DUOCACIB Praha. Výstava byla hezká, přesně taková jako pokaždé. Za naše barzoje tentokrát soutežila Akira, která mi byla svěřena do handlingu, poprvé ve třídě veteránu, si po oba dny vyběhala tituly nejvyšší. Stejně tak jsem měla tu čest jako handler vystavit úžasného pejska labradora jménem Baron, oficiálně Alwin Lab Berry Dog. Byl to moc krásný srdečný chlapík a na to, že to byla jeho úplně první výstava si vedl skvěle. Má úžasné majitele, moc ráda jsem Vás také poznala. Byl to takový výstavní maratonek od plemen a kruhů Labradorů, po Afgánské chrty, Barzoje,Shih-tzu konče u Dalmatinů. :-)

undefined

 The first weekend in November was again International Dog Show in Prague, this time for two days so DUOCACIB Prague. The show was nice same like always. Akira started first time in veteran class and she got the highest titles with me as handler there. Likewise, I had the honor as a dog handler to show a wonderful Labrador named Baron, officially Alwin Berry Dog Lab. He is a very lovely guy and heartfelt; it was his first show and he did make well. His owners are wonderful people so I'm glad I can met them.. It was lovely show and a little bit marathon for me because from breeds to different circles, started at Labradors, to Afghan Hounds, to Borzois, to Shih-tzu and ending with Dalmatians. :-)

Za foto děkujeme Mgr.Evě Mizerové, Dáše Fialové, Věrušce Neubauerové. :-)

Thanks for the pohotos to Mgr.Eva Mizerova, Dagmar Fialova, Věruška Neubauerova :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24.10.2014

V pátek se konala Evropská Výstava Psů v Brně. Byla to přehlídka jednotlivých chovů i států, stejně tak handlerů a vystavujicích. Výlet jsme si moc užili a bylo úžasné vidět znovu staré i novější přátele + spousta vyjimečných setkání. Děkuju Vám všem. 

undefined

 At this friday was European Dog Show in Brno city. It was show of individual breedings, states and handlers. It was a very nice trip and it was great to see again much our friends and met the new ones, just much special meetings there. Thank you all.
 
Pro více info o této výstavě klikněte na tento obrázek.
For more info about this show please click on the picture.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2014

Stala jsem se patronem SOS BARZOJ, který byl stvořen pro pomoc Barzojům-Ruským chrtůmArinka je jeho maskotek :-) Více zde: https://sosbarzoj.webnode.cz/

undefined

I am the patron of SOS BARZOJ. This website was created for help to Borzois-Russkaya Psovaya Borzaya.  Arinka is the mascot :-) More here: https://sosbarzoj.webnode.cz/  

        (google translator is always on the topside).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.10.2014

Všechno nejlepší naše Aki k Tvým dnešním 8.narozeninám! Hezky si je užij! :-)

undefined

Happy 8th Birthday our beloved Akira! Have a great day today and enjoy it! :-) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
5.10.2014

V neděli jsme s Amoškem, Timem, Akirou a Taškou vyrazili na krásnou Krajskou výstavu psů v Praze-Rychetách. Na této výstavě je jen dopolední posuzovaní v kruzich, odpolední soutěže se zde nedělají. Užili jsme si to moc a vyhráli vše co se dalo. :-) Moc děkujeme za posuzovani legendě paní rozhodčí Libuši Ubrové,specialistce na plemeno, která se i přes jeji zdravotní indispozici a přes sychrave počasí v mesici řijnu poctivě věnovala každému pejskovi i jeho majiteli jak milými slovy tak, i pomazlením nebo pohlazením jí každého posuzovaneho peska. Je videt, že má tuto "práci" v kruzich s pejsky moc ráda.

undefined

On Sunday we went with Amoshek, Tim, Akira and Tasha to the beautiful Country dog show in Prague-Rychety. On this show is just a morning judging in the rings, not afternoon competitions.. We enjoyed it a lot and won everything what we could too. :-) Thanks for the judgement to legendary judge Libuse Ubrova, the specialist of the breed, which had health problem and by bad weather in October was faithful to every dog owner as well as her kind words and hugs dogs.. It is obvious that she likes this "work" in rings with dogs so much.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
1.10.2014

Říkala jsem si, že je to trochu loterie vzhledem k jeho věku, ale... Izumrud je opravdu nádherný pes ve výborné kondici a velmi přátelský, který ve svých 10-ti letech vypadá tak na 5 let. Je až neuvěřitelné, jak je vitální, a aktivní. Ve svém věku by s přehledem předčil i mnohem mladší psy. Ačkoli jsme již dopředu věděli, že to bude "buď" a "nebo", příroda nakonec rozhodla a je to "nebo".

Tento vrh měl být vedený na opravdové staré klasické ruské legendární linie. Naprosto zdravé, přátelské, vyrovnané, mimořádné, zcela plnochrupé a správných skusů po celé generace zpět. Vyjímečné, chytré barzoje s osobností, klasického typu nejen se sytým pigmentem, výborné anatomie, motoriky pohybu a stejně tak výborného exteriéru. S tradicí. Bylo nám ctí, mít tuto příležitost. Sice nám štěstěna tentokrát nepřála, ale i tak to bylo nezapomenutelné setkání. Děkujeme.

undefined

I thought myself i was a little bit lottery due to his age but ... Izumrud is really wonderful dog in excellent condition and very friendly which in his 10 years old seems as to be about 5 years old. It is unbelievable how he´s vital and active. At his age looks much better than a lot of younger borzois. Although we already knew in advance that it will be "either" and "or not" nature finally decided and it is "or not". 

This litter should be conducted on a true old classic Russian legendary lines. Perfectly healthy, friendly, well-balanced, extraordinary, entirely full dentitions and correct bites for generations back. Exceptional, smart Borzois with personality, mainly in classical type of deep pigment, excellent anatomy, perfect movement and excellent exterior as well.. With a tradition. We were honored to have this opportunity. Although the bad luck was on our side. It is a big pity even so it was a memorable meeting. Thank you.

   
Ch. Izumrud iz Krylatoi Legendy               &                  Ch. JCh. Ann Sophie             
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
27.9.2014

Taška jako zasloužilá důchodkyně moc dlouho odpočívat nevydržela, obzvlášť když zjistila, že už vlastně ani nikam nemusí. A tak dlouho mě přemlouvala, až jsem jí poslala na výlet s mojí maminkou a sestrou na XXII Międzynarodowou Wystawu Psów Rasowych ve Wroclawi. Je až fascinující, jak moc se Taška všude kam příjde tak moc líbí. Za to jsme moc rádi. Tentokrát byla velkou vítězskou v Polsku a ještě tam navíc dostala krásné ocenění za Nejstaršího chrta. Děkujeme! :-)

undefined

Tasha as deserving pensioner didn´t rest too long, especially when she doesn´t need to go anywhere, And so long cajoled me until I have sent her on a trip with my mother and sister to XXII Miedzynarodowa Wystawa Psów Rasowych in Wroclaw. It is amazing how much is Tasha  liked everywhere she come.. For this we are very happy. This time was great winner in Poland and in addition there yet received a beautiful award for the oldest wolfhound. Thank you! :-)

  

Thanks for some photos to Kamiński Remigiusz :-)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.9 .2014

 Všechno nejlepší Tašťo k Tvým 9.narozeninám! Hezky si je užij! Samozřejmě také posíláme přání všeho nejlepšího i všem Taštiným sourozencům! :-)

undefined

Happy 9th Birthday our beloved Tasha! Enjoy it and all the best to you! And of course, Happy Birthday to all of Tasha´s siblings too! :-)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROUDNICKÉ VINOBRANÍ ZÁŘÍ 2014

Pár foto z našeho Roudnického Vinobraní; absolovovala jsem jako správný pirát. Ťulda se na večerní program již nezdržel, rád večeří doma. :-) Děkuju moc Markétce s Martinem a Janičce s Mírou! Moc jsem si to s Vámi užila  Bylo to veliký a bylo to super! :-)

undefined

 A few photos from our Roudnického Vinobraní (Wine contest), was there as the right pirate. Ťulda gladly eats at home so he didn´t wait for evening program there. :-) Thanks a lot to Markéta with Martin and Jana with Míra! We had a great time together! :-)

  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
30.8.2014

Už! Aktualizovali jsme pro Vás sekci Štěňátka! :-)

undefined

Now! So updates in the Puppies are done! :-) 
 
photo archive: Sophy a její maminka Bava
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
22.8.2014

 Dobré ráno s Ťuldou :-))

undefined

 Good morning with Ťulda :-))
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.8.2014

 Hurá! Máme skvělé zprávy! Naše Ch.,JCh. Ann Sophie "Sophy" je DM N/N ČISTÁByla testována v certifikované laboratoři Laboklin.

undefined

 Hurrah! What a great news! Our Ch.,JCh. Ann Sophie "Sophy" is DM N/N CLEARShe was tested in certificate laboratory Laboklin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.8.2014

 Protože já jsem byla na tajné misi, no úplně té nejtajnější :-) nebude přece Ťulda sedět doma. Jel na výlet s mojí sestrou Věrkou jako správný gentleman na Krajskou výstavu do Kladna a dohlížel na obě její holky, svou maminku Judynku a svojí polosestru Cherrynku. Po celou dobu z nich nespustil očíčko. A když se byl předvést on sám, očíčkovali ho na oplátku zase ony dvě :-) Nesměl chybět ani na odpoledních soutěžích, kdy jsme v Soutěži o Nejlepší pár zvolili černo-hnědo-bílou kombinaci. Byla to velice zajímavá barevná varianta. A tak hodně moc hezká, že jsem byla moc překvapená, že to ještě nikdy nikdo před námi nezkusil...  Šlo jim to skvěle, šlapali vedle sebe jako jeden muž :-) Za odměnu pak dostali jednu velkou zmrzlinku, míchanou :-)

undefined

Because I was on a secret mission...well totally the most secret :-) Ťulda doesn't sit at home. He went on a trip with my sister Věrka as a true gentleman to Regional dog show in Kladno and takes care both the girls, his mother Judy and her half-sister Cherry. Of course, he must been at afternoon competitions where we made black-brown-white combination. in The Competition of the best pair. It was a very interesting color variation. A very pretty so much that I was very surprised that noone has ever tried it before us ... It was great work of them, gone together like one man :-) Like their reward got one big ice-cream, mixing :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
22.7.2014

Hezký letní večer se Sophy :-)

Good summer evening with Sophy :-))undefined

Sophy a Ťuldův bratr Guliver Petrovický vítr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léto 2014

S barzojema se moc v létě výletovat nedá, to kvůli těm strašným horkům. To vždy přichází hlavně čas Ťuldy. Není lepšího, natěšenějšího a aktivnějšího výletníčka. Zatímco se barzoji válí doma, my už vesele výletujeme celé prázniny. 

Byli jsme spolu v našem oblíbeném Polabí. :-)

Pivo bude letos dobrý Ťulda to zkontroloval. :-)
A chleba se prý taky povede, bude nám chutnat :-)
Upečení a přejedení jsme se taky projeli vláčkem :-)
Mrkněte na náš krásný kraj, v dáli uchvatné České středohoří :-)
Zašli jsme si spolu i na pravou točenou malinovku a večer asi budeme grilovat...:-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.2014

Dneska se naše Sophy už oficiálně plnoletá :-) Dneska má narozeniny a jsou jí 3 roky. Tak vše nejlepší zlatíčko a buď furt tak úžasná jako jsi. Jsi nejlepší!

undefined

Today is our Sophy officially full aged :-) Today's Sophy´s 3rd Birthday. So Happy Birthday our sweetie and all the best! Be still so wonderful as you are. You are the best!
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tímto posledním vítězstvím a splněním titulu Veterán šampion ČR ukončila naše Taštička svojí výstavní činnost. Nyní se bude věnovat pouze odpočívání, papání, válení, zahradničení, gaučingu a užívat si zaslouženého klidu jako správná důchodkyně.  

*******

By this last victory and fulfilment the title Veteran Champion CZ ended our Tasha her show career. Now she will do mainly resting, sleeping, gardening and just enjoying the rest as the right pensioner. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.6.2014

 Severní Čechy jsou moc krásné, obzvlášť v okolí Řípu. I proto jsme vyrazili na 1.Krajskou výstavu psů v Martiněvsi. Tentokrát nám výstava moc sedla, naše očekávání ještě předčila, jak skvělým místem akce, tak organizačně, hezkým a milým posuzováním, krásnými cenami pro Vítěze, a skvělým občerstvením. Vypadalo to, že i dobré počasí bylo objednáno. Dokonce i náš "taxík" přijel a dovezl nás tam včas, nechyběl ani vyhlášený humor světově veleznámého šoumena, pana rozhodčího Karla Hořáka, který celou výstavu správně okořenil přímo z vedlejšího kruhu :-) Taška vítězstvím u pana rozhodčího Iuza Beradze splnila podmínky pro udělení titulu Veterán Šampion ČR, který svým šarmem a eleganci pozdvihl posuzování na vysokou úroveň. Kéž by každá výstava byla takto úžasná! Děkujeme! Bohužel jsme nemohly čekat na odpolední soutěže, jaká škoda...

undefined

North Bohemia is very beautiful place, especially around a mountain Rip. That's why we went to 1.Country dog show in Martineves. This time we enjoyed a show a lot, more than we awaited. All as a great place of event and organizationally, very nice judgement, beautiful prizes for the winners and a great snack. It seemed that the weather was good as the ordered. Even our "taxi" arrived and drove us there on time, did not miss the world-renowned humour of well known showman the judge Mr. Karel Horak that whole show properly seasoned directly from the next ring :-) Tasha´s victory at the judge Iuza Beradze completed terms for gaining title Veteran Champion of Czech Republic, whose charm and elegance lifted assessment at a high level. I wish every show was as follows amazing! Thank you!  Unfortunately we can´t wait for afternoon competitions. What a pity...

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.5.2014

 Díky určitým lidem, kteří se postarali o to, že Arinka nemůže chodit na výstavy, jsme  moc rádi přijaly pozvání a právě s Arinkou vyrazili na 1.Barzojsraz neboli Setkání majitelů a přátel barzojů plus coursing na Praze 10. Byl to velmi hezký celodenní výlet s přáteli a novými kamarády, které jsme tam potkaly. Děkujeme organizátorkám za fajn setkání, místo a vůbec všecko, stejně tak i všem dalším opět za hezký čas, který jsme spolu mohli všichni strávit. Také moc děkujeme za pomoc při našem cestování a krásné fotky. Určitě se těšíme na další. ;-)

undefined

Thanks to some people which managed about that Arinka can´t go to the Shows, we gladly accepted the invitation to 1st Borzoi Meeting and the Borzois friends plus coursing in Prague 10 and went there mainly just with Arinka. It was a very nice whole day trip with the friends and the new friends which we can met there as well. Thank you the organizers for a great time,place and all. And the all others ones for a very nice time which we can spent together. And big thanks to all for the traveling help to us and for the photos. We will surely enjoy for the next :-)
 
Více fotek zde. / More photos here. 
 
Děkujeme za fotky Odrovi H. / Thanks for the photos to Ondra H. :-)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
8.5.20104

 Jak se dá už říct, tradičně jsme letos opět vyrazili na jarní Klubovou výstavu barzojů KCHaPb v Mladé Boleslavi na Krásné louce. Jako obvykle jsme tam vzali skoro všechny naše barzoje, ať se můžeme výstavně pěkně vyřádit. Výstava byla jako vždy velmi pěkná, počasí nakonec také. Děkujeme moc za pomoc a některé fotky naší kamarádce Lence a její moc šikovné dceři Nikolce, která krásně předvedla Akiru a Tima a to je jí teprve 9 let. A kdože to jel s nimi ještě soutěžit? No přece Amošek, Sophy a Taška. Také jsme moc rádi zase potkali některé naše přátele. Bylo to fajn :-)

 undefinedHow we can say, traditionally we went once again to spring Borzoi Club show KChaPb in Mlada Boleslav at area Krasna louka. As always we take almost all of our borzois toa enjoying well the showing. The show was a very nice as always, the weather was finally a very good too. Big thanks to our friend Lenka and her very skillful daughter Nikolka who is only 9 years old for a great handling of Akira and Tim. A who were entered with them yet? So Amoshek, Sophy and Tasha. Again we met some of our friends. It was a very nice time. :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.-5.4.2014

V pátek večer a v sobotu ráno jsem úspěšně absolvovala Seminář Aromaterapie nejen pro zvířata II. Významně se tím prohloubily moje znalosti a zkušenosti. :-) Cesta na seminář byla jako vždy takové malé krásné dobrodružství, cestou jsem se zase moc ráda projela po Vltavě lodí :-)

undefined

On Friday evening and Saturday morning, I successfully completed the Seminar Aromatherapy not only for animals II. There were greatly deepened my knowledge and experiences. :-) The way to the workshop was, as always, a little beautiful adventure because I gladly went there by a ship on the Vltava river :-)

   

MHD zastávka Zámky, Troja * the ship stop Zamky, Troy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.3.2014
 

Všechno nejlepší našim barzojím sourozencům Arince a Amoškovi k jejich dnešním 6.narozeninám! Hezky si je užijte. Vše nejlepší také všem jejich sourozencům! ;-)

undefined

Happy 6th Birthday to our beloved borzois siblings Arinka and Amoshek! Have a great day today and enjoy it.  All the best to all their siblings too! ;-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.2014

Jaro už se konečně rozjelo a rovnou na plné obrátky... Tak jsme to měli tak nabité, až jsme byli rádi, že to vůbec vše stíháme. Druhý březnový víkend už jsme vítali Martinu, Ljudmilu a krásnou "Tinu". Za Amoškem totiž přijela na návštěvu krásná, žíhaná Evropa Nijinski Ballet. Opět děkujeme za příjemné setkání, které jsme spolu mohli strávit. Veškeré info najdete na webu chst. Damaroff.

undefined

The spring is finally coming and in full power now. So we were so busy that we were glad that we can make all in time. The second weekend in March we welcomed Martina, Ljudmila and beautiful "Tina". Amoshek had a beautiful borzoi visit from the self brindle Evropa Nijinski Ballet who was coming here. Again, thanks for very nice meetings which we can spent together. :-) All informations will be available on kennel Damaroff  websites .
 

  

Tina :-)
 
Martině děkujeme za fotky. * Thanks to Martina for the photos. :-)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.2014

Dobří chovatelé vědí, že chov je hlavně o krevních liniích a kombinacích, také vědí kde je hledat a že není třeba neustále hledat krycí psy jen na výstavách či být stále zahlceni různou psí prezentací. A tak jsme měli milou návštěvu z Polska. Za naším Ťuldou přijela na pár dní moc milá návštěva až od Waršawy. Děkujeme Justýně s manželem, jejich dceři Olívii a velmi krásné Najce za těch pár příjemně strávených společných dní :-)

undefined

Good breeders know that the breeding is mainly about bloodlines and combinations, they also know where to look them and that there isn´t any need to search them only at shows or there isn´t any need to be still overloaded by some stud dogs presentations. Well, so we have very nice visit from Poland.  Our Blackieboy Grant had a very nice visit just from far Warsaw at a few days. Thanks to Justyna with her husband, their daughter Olivia and very pretty Najka for a very nice days which we can met and spent together. :-)

  

Najka :-) 
 
Děkujeme za fotky Justýně. * Thanks to Justyna for the photos. :-)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.2.2014

Pomalinku se blíží jaro a tak pomalu začínáme s prvním sluníčkem vylézat z pelíšku. Druhý víkend v únoru byla těsně po-Valentýnská neděle ve znamení Coursingu. S radosti jsme vyrazily spolu se Sophy, Martinou a její milou barzojkou Tinou směrem na Ješín na Valentýnský trénink coursingu. Pro Sophy i mě to bylo poprvé, takže po doporučení jsme zvolily jednou "nanečisto" jako trénink a podruhé "na ostro" na licenci ve společném běhu. Ačkoli se v tomto sportu ještě musíme hodně zaučit, i tak jsme se držely a startovaly statečně. Coursing je opravdu krásná psí aktivita, kdy trávíte celý den v otevřené přírodě na poli a čerstvém vzduchu, v doprovodu přátel, fajn občerstvení s výbornou domácí bábovkou zakončenou moc dobrým obědem. :-) Tak se moc těšíme na příště, jak se zase vesele vyvětráme :-))

undefined

The spring is slowly coming so we slowly begin come out from our home. The second weekend in February, just after Saint Valentine day, we were close to Jesin on Valentine coursing training with Sophy, Martina and her lovely borzoi girl Tina. It was first time for Sophy and me so after recommendations we have chosen for one training and second one like try to start a coursing licence in the common run. Coursing is really beautiful dog activity where you can spend the whole day in the open countryside in the field and fresh air, in the company of friends , good food with excellent homemade cake, finished by a very good lunch. :-) So we will enjoy to the next, as cheerfully on the air again :-))

 

Díky za fota Matějovi Soukupovi. * Thanks for the photos to Matěj Soukup. :-)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.2.2014

Všechno nejlepší našim barzojím sourozencům Terezce a Timečkovi k jejich dnešním 5.narozeninám! Hezky si je užijte ♥ Vše nejlepší také celému Valentýnskému vrhu "T" Fi-It :-)

undefined

Happy 5th Birthday our beloved borzois siblings Terezka and Tim! Have a great day today and enjoy it ♥  All the best to whole Valentine litter "T" Fi-It too :-)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17.1.2014

Konečně nám jde, přes menší přestavky, zase internet, tak jedna starší novinka. Vítame mezi s sebou naší novou barzojí holčičku jménem Ariadne Highlands Heart "Arinka". Arinka je sestra mého Amoška a žije s námi od léta 2013. Je fantastická a jsme štastní, že je jí s námi tak moc dobře. Brzy bude mít u nás také svou webovou stránku. :-)

undefined

We have finally a good net connection so one later news. Welcome home our new borzoi girl named Ariadne Highlands Heart "Arinka". Arinka is the litter sister to my Amoshek and she lives with us from that summer 2013. She is fantastic and so happy that she can live with us in our home as well. Her web page coming soon. :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2014

Né klaždý ví, že k nám patří i nejradostnější dalmatínek Grant Petrovický vítr  "Ťulda" nebo-li "Černouš".  Pojďte se na něj podívat, bude rád. :-)

undefined

Someone knows that we live in our pack with my blackie boy the most joyful dalmatian Grant Petrovický vítr, home-named "Ťulda" or "Černouš". Come to see him, he will be very glad for. :-)