Ariadne Highlands Heart  "Arinka"

1x Res. CAC  at Croatia
1x Res. CAC  at Slovakia
Excellent, Very promising...
 
ne-reimport Slovensko / no-reimport Slovakia
 

narozena / born: 16.3.2008;     17.7.2016    

Je zajímavé a zvláštní, jak jsou cestičky osudu někdy klikaté... Arinka s námi bydlela od léta 2013. Byla mi nabídnuta pár měsíců po jejích 5. narozeninách a tak se stala milovanou členkou naší psí rodiny. Jak její jméno už napovídá, je to sestra mého Amoška. Často jsem na ní myslela, jak se asi má, zda se někdy někde spolu potkáme nebo jestli bude někdy příležitost... Zaujala mě hodně už před několika lety, kdy jsem si prvně prohlížela fotky Amošových sourozenců. I Arinka měla svojí minulost, ale je úžasné, jak se jí u nás líbilo, jak moc tu byla štastná a jak srdečně se uměla smát. Amoš jí okamžitě poznal a i ona jeho, bylo to dojemné setkání po tolika letech. Arinka byla neuvěřitelně hodná, milá a velmi skromná fena. Byla by výborný Asistenční pes. Měla velmi vyrovnanou přátelskou povahu a pro svého člověka byla schopna udělat cokoliv. Byla typická představitelka plemene, korektních proporcí, výborně úhlená s krásným, plavným pohybem a také správně nesenym ocasem. Byla také plnochrupá s nůžkovým skusem, perfektně rovnoměrně zbarvená s velmi krásnou hlavou. Byla 77 cm vysoká, má výborný a velice kvalitní rodokmen. Byla uchovněna na Bonitaci na Slovensku. Svůj domov milovala, ani ona nikam pryč neutíkala. A pro mě je požehnání, že jsem její majitelka. Nikdy jsem nelitovala, že tu je. Naopak, milovala jsem jí a ona nás. Arinak také byla a stále bude maskotem SOS Barzoj, mezinárodního projektu pro pomoc barzojům v těžké životní situaci.

S Arinkou jsme ušly kus cesty společným životem, byla vůdce smečky po Amoškovi, byla tu moc štastná. Když jsem jí koupila a tenkrát vyzvedávala na nádraží na Slovensku, byla jsem v šoku z toho v jakém stavu byla - vyhublá, kostnatá, kůže jí hořela od bleších kousanců, místy naprosto bez srsti, zaparazitovaná, hárala (akorát správné dny na krytí)... K Arince jsem nikdy nedostala její PP ani ho neviděla, byl to veliký podvod, bez citu, bohužel i s podporou chovatelky, na který nezapomenu.

It is interesting and strange how the destiny ways are sometimes... Arinka lived with us since the summer of 2013. She was offered to me a few months after her 5th birthday and she became a beloved member of our dogs family . As her name already suggests, she is the sister of my Amoshek. I often thought of her how does she do, if  sometimes we will meet somewhere together or if will be the opportunity ever for ... I still interested in her a lot for several years ago when I first saw the photos of Amoshek litter siblings at their childhood. Well, Arinka had her own history too but it's amazing how she loved it here. How much she was happy here and how she can heartily laugh. Amoshek directly remembers on her and she did the same with him too. It was the touching meeting after so many years. Arinka was so unbelievable good, kind and very modest female. She would be a great Assistance dog . She had a well-balanced friendly character and makes everything for her beloved owner as well. She was a typical noble representative of the breed with correct proportions , very well angulated with an excellent graceful movement and correctly carried tail . Arinka was also full dentition with scissor bite, perfectly uniformly colored with a very beautiful head . She was 77 cm at high and had excellent and very quality pedigree too. She got her breeding license in Slovakia. Arinka loved our home and never she ran away . A blessing for me was that I was her owner. I never regret I take Arinka to my home. I was so happy have her here and she feel the same, loved it here so much as well. Arinka also was and still be a mascot for SOS Barzoj the international help project for borzois in the worst life situation.

We went a long life journey together with Arinka. She was a pack leader after Amosh leaving and she was so much happy here.  I remember when I bought her and take her at one Slovakian railway, just our first meeting face to face. I was so shocked because Arinka was in so horrible bad condition - skeletal emaciated, red skin without hair because so much fleas bites, many parasites in her inside. She was in the heat (just right days for mating)... I never got and never saw the Arinka´s pedigree certificate. It was realy severe cruel fraud with support of her breeder. Never forget on.