Amocco Highlands Heart  "Amošek"

Champion of Poland

National Winner of Poland 2011

Best of Breed of Poland 2011

Honour Class Winner CZ 2014

Country Winner of Litoměřice 2011

Country Winner of Kladno 2011

Regional Winner of Prague-Kunratice 2009

9x Class Winner CZ & PL, 3x CWC PL, 2x CAC CZ, 2x Res.CAC CZ, Excellent... 

Candidate for Champion of Czech Republic (2/4)

 

narozen / born: 16.3.2008;    6.3.2015     

      

   CHOVNÝ * STUD DOG 

      RODOKMEN * PEDIGREE            VÝSTAVY * SHOWS   

Amošek byl velmi vyjímečný, 87 cm vysoký barzoj a canisterapeut. Byl moje spřízněná duše a můj osudový pes. Měl perfektní, vyrovnanou a přátelskou povahu, byl plnochrupý s nůžkovým skusem, Baer +/+ (audiometrie), DM N/N Čistý. Byl tu štastný, měl dokonalý exteriér s velmi ušlechtilou hlavou, nádherný pohyb a byl korektně rovnoměrně zbarvený. Amošek byl přesně to, co jsme při našem výběru hledali, nejen perfektní pes po všech stránkách, ale také s výborným a velmi kvalitním rodokmenem. Ovšem nejdůležitější bylo, že jsem byla jeho nejlepší přítel a on zase můj. Jeho jméno znamená zachránce, a to on opravdu byl. 

Velmi těžce se mi toto píše a je až nemožné do těchto pár vět shrnout jeho život. Amošek k nám přišel jako mladý pes, když mu bylo 14 měsíců, musel se toho spoustu naučit a i on měl svůj příběh. Z úplného posledníčka se stal vůdce smečky a pravý král. Byl to můj úplně první barzoj, kterého jsem tenkrát hledala déle než rok a kterého jsem vídala ve spánku v mých snech. Těžko říct, co by bylo nebýt jeho... Nebylo by asi nic, ani Tasha, ani Akira, ani Sophy, ani jeho sestra Arinka a další barzoji, co k nám domů našli cestu. Nepoznala bych mnoho barzojích legend ani přátel a nemohla být s nimi v kontaktu. Nebyla by ani chs dona Zuzia, nebylo by nic. Asi bych neobjevila ani lásku tomuto mimořádnému plemeni. Nechtěla jsem ani chodit na výstavy, vše jsem postavila pro něj. Amošek mě zachránil v mnoha směrech a ohledech. Byl to velmi oblíbený canisterapeut  a pomáhal mi i jako asistenční pes. Byl výborný na odnaučování strachu ze všeho, také ze strachu z velkých psů, a z velkých černých psů. Bylo nás hodně, kterým pomohl a pomáhal nám celý život. Vždycky mě uměl uklidnit i rozesmát. Vždy jsem v něm našla oporu a on vě mě. Vždy jsem se na něj mohla spolehnout. Vždy by mě ochránil a položil by za mě život. "Amoši, vždy zůstaneš v mém srdci, vždy to bude jen Ty a já. Jen zašeptej mé jméno ve svém srdci, budu tam."

        

Amoshek is very unique borzoi and his high is 87 cm. He is canis-therapist (therapy dog), my related soul and my destiny dog. He has perfect well-balanced and very friendly character, full dentition with scissors bite, absolutelny soundness, Baer +/+ (audiometry), DM N/N Clear. He has perfect exterior with very precious head, amazing movement and he is correctly uniformly coloured. Amoshek is exactly what we looked, not only perfect dog in all sides with excelent and very quality pedigree too but the most important and mainly is that I´m his best friend and he is mine. His name means rescuer and this he really is. 

It is very hard to write this few words about him and tell very shortly his life. Amoshek came to our home like a young boy, 14 months old. He must learned much things and he had his story too. From absolutely last loser came to be a chief of the pack and real true king. He was my just first borzoi who I found more than a year and which I saw in my dreams when I slept. It is hard to tell what was happen if he didn´t came to me. Probably nothing was be here. No Tasha, no Akira, not Sophy, any his sister Arinka and probably noone else borzois which found way to our home. I wouldn´t know any legends and friends with which I can be in touch. It wouldn´t exist any my kennel dona Zuzia. probably I wouldn´t discover that big love in this breed. A years ago, I just didn´t want going to shows too. Everything I made and built for him. Amoshek rescued me in many ways. He was very favourite therapy dog and he helped me a lot as the assistant dog too. He was excellent therapy dog in break of fear, especially in break in fear from big dogs and big black dogs. There were many people whom helped and helped us for whole his life. Always he knew how makes me better mode, how make me calm, makes me smile. Always he was my support and he was here for me and me for him as well. Always he protect me and would give his life for me. "Amoshek, always ou will stay in my heart, always it will be only you and me. Just whisper my name in your heart, I will be there."