Markiz Stepowy Goniec   "Markízek"

1x CAC CZ

1x CWC PL

3x Res.CAC CZ

1x Res.CACIB PL

Country Winner Martiněves 2017 + Open Class Winner, Excellent...

Candidate for Champion of Poland

Candidate for Champion of Czech Republic

Candidate for Czech Club Champion KCHCH

Candidate for Czech Club Champion KChaPb

 
import Polsko / import Poland
 
narozen / born: 9.4.2010
 

Markizek pochází z velmi známé chovatelské stanice v Polsku. Často jsem jejich psy potkávala na výstavách. Asi nikdy by mě nenapadlo, že mi psa odsud snesou z nebe přímo do náručí.... Markízek přijel z velké dálky, ze severu až od moře. Je to veselý mohutný pejsek s velmi křekhou a jemnou duší. Je stále dobře naladěn, je přátelský, veselý, aktivní a moc rád žertuje. Když vás "napálí", má z toho velikou radost. Má velmi vyrovnanou povahu a je to opravdový gentleman. Miluje dobrodružství, každý den je pro něj nový začátek a výborná příležitost ke hře. Moc rád venku běhá, skáče a dovádí. Markizek je 80 cm vysoký, zcela zdravý, DM N/N čistý. Má tmavý sytý černý pigment a moc krásný pohyb, je typický představitel plemene. Původem se dá shrnout jako skoro čistý seveřánek, v jeho rodokmenu najdete mnoho výborných skandinávských psů a fen starších linií. Více vzadu, objevíte také mimo jiné i legendarní americké linie Stillwater, Kighniga´s, anglické Yasadar, Zomahli, nizozemské Vorenoff atd., za zmínku jich stojí opravdu hodně. Všichni tito předkové předávají své velké přednosti v chovu svým potomkům dál napříč generacemi. Jsem hrdá a štastná, že mi tento úžasný pejsek byl svěřen do péče. Pokud se zajímáte o krytí Markízkem, prosím kontaktujte mě na  emailu . :-)

Markizek comes from a very known kennel in Poland. Very often I was meeting their dogs at shows. Probably, never I thought that the heaven will gave me borzoi from this kennel right into my arms.... Markízek came from faraway place, near the north at the sea. He is strong joyful borzoi with very gentle soul. He is still in good mood, very friendly happy active nature. He loves humour and he´s a big joker. As you "swallow his hook" as he is so happy. Markizek has well-balanced character and he is true gentleman who loves the adventure. Every day is new begin, new great opportunity for game. He loves running outside, loves jumping and playing. His high is 80 cm, he is absolutely healthy and DM N/N clear. Markizek has very deep black pigment and excellent movement. He is the typical type of the breed. By the origin, we can tell he is an almost pure Scandinavian, you find many excellent Nordic dogs and bitches in his pedigree origin from older bloodlines. Further back among the others, you can see American legendary bloodlines Stillwater, Kighniga´s and Yasadar, Zomahli from England and Dutch Vorenoff, etc. much more would have to be mentioned here as well. All these ancestors give their great qualities to their offsprings in breeding at next generations. I am proud and happy this wonderful boy was giving to my care.  If you are interested in mating with Markizek please contact me by email. :-)