Amora Spirit of the Tsar  "Bram"

Country Winner of Martiněves 2016

Country Winner of Kladno 2015

Best in Group FCI X. 

Best Baby at Poland

Res.CAC CZ, Jugend Res. VDH, Jugend Res. CAC

2x Very promising, 2x Class Winner, Excellent...

Candidate for Czech Club Champion KCHCH

Candidate for Racing License

 

import Rakousko / import Austria

narozena / born: 26.3.2012

 

CHOVNÁ * BREEDING LICENSE

 

RODOKMEN * PEDIGREE 

 

VÝSTAVY * SHOWS   

Vše se děje z nějakého důvodu, který vždy dřív nebo později pochopíme.... Je krásné o něčem snít a ještě krásnější, když se to splní. Již několik let jsem si přála pravého angličana. A pak se mi narodil skoro pod nosem. Jmenoval se  Auriel , byl to Amory bílo-krémový bratr, zapsal se mi do srdce hned po narození. Osud mu nepřál, ani mě... Je to už déle, kdy jsem se dozvěděla, že ho poslali tam, mezi anděly... 

Ani bych nevěřila, že se stane další zázrak. Je jím moje Amora "BrAmbora" celým domácím jménem "Šílenka Láskorádová". Amora k nám přišla ve 3 letech. Je to velmi aktivní chytrá fenka, i když i ona má svůj příběh, chová se jako natěšené radostné štěnátko. Je vždy připravená na jakoukoli aktivitu. Nedočkavá, co budeme dělat a tak moc se těší, že se nemůže dočkat, kdy už to bude. Je to velmi osobitá a elegantní fenka s krásným pravidelným pohybem. Je velmi rychlá, sportovně nadaná, plnochrupá s krásným správným nůžkovým skusem, DM N/N čistá.  Je přátelská, mazlivá a takové moje klíšťátko. Je stále při mě. :-)) Darovala mi sebe a své srdce, léčí můj smutek po odchodu Tašky. Je to kouzelná angličanka, za kterou jsem štastná. Jsem moc vděčná, že mi přišla do života. Je požehnáním. Amora se velmi podobá na svou babičku Starborough Solar Eclipse over Endevor a až plně dozraje a dospěje, bude to nejspíš celá ona. Jsou to psi, které miluji, legendy které obdivuji, vzácné linie, kterých si velmi vážím. Je naprosto zbytečné představovat tyto slavná a světoznámá jména Starborough, Datcha, Sholwood, Stillwater, Radost, Rothesby, Borzoi Romanovs a mnoho dalších, která mluví sama za sebe. Předci několikanásobných Cruft´s Vítězů, v jejichž tradici pokračuje Amory sestra Angelina (Vítězka Post Graduate Class na Cruft´s 2015 z 12-ti přihlášených fen), dále anglických, irských, národních a mezinárodních šampionů. Nejen krásu, ale i rychlost anglických plnokrevníků má v sobě i Amory další sestra Angelique na sportovním poli (Vítězka International Coursing Hrdonov Snow Wind Cup 2015 a International Coursing Brno - Medlánecký sysel 2015).

Aurieli děkuji Ti tam nahoru do nebíčka, že jsi poslal svoji sestru Amoru, a že to byla právě ona, když jsi nemohl Ty...

  

Everything happens for some reason which always, sooner or later we will understand... It's nice to dream about something and even more beautiful when this dream will come true. A few years I wish for the Englishman and then he was born almost under my nose. His name was Auriel, white-creamy self coloured Amora´s brother who stolen my heart directly after birth. It's been around longer time when I learned that he had been sent there, among the angels...

I wouldn't believe that a miracle will happen once again. Is it my Amora "BrAmbora" whole home- name "Šílenka Láskorádová / in English- Luna Lovegood." Amora came to us in her 3 years old. She is very active smart girl, even though she has herself story, she behaves like a happy enjoying puppy. Always ready for any activity. Impatient, what we will do and so much pleased that she couldn't wait when it will be. She's very special and elegant female with beautiful regular movement. Amora is very fast, talented for sports. Full dentition with beautiful correct scissor bite, DM N/N clear. She is friendly, cuddly and still behind my side. She's still with me. :-)) She gave me herself and her heart, heals my sadness after my Tasha leaving. Amora is just a charming English girl for which I am happy. I am very grateful that she came to my life. She is a blessing. Amora is very similar to her grandmother Starborough Solar Eclipse over Endevor and when she will fully mature and grow up, she will probably looks like her. These are dogs that I love, admire legends, precious lines which I highly appreciate. It´s absolutely pointless to introduce these world famous names like Starborough, Datcha, Sholwood, Stillwater, Radost, Rothesby, Borzoi Romanovs and many others that speaks for itself. Ancestors of Cruft's multiple Winners (in the tradition continues Amora´s sister Angelina (The Winner of the Post Graduate Class at Cruft's in 2015 from 12 registered females), followed by English, Irish, National and International Champions. Not only beauty but also the speed of English thoroughbreds has another Amora´s another sister Angelique also on the sports field (Winner of the International Coursing Hrdonov Snow Wind Cup 2015 and Winner of International Coursing Brno - Medlanecky Sysel 2015).

Auriel thank you up there in heaven you sent me your sister Amora that it was just her when you couldn't come yourself...

 

.