Dalmatin / Dalmatian

 

"Žiju si vesele v Severních Čechách s mojí Zuzankou a naší barzojí smečkou."

"I happy live in the North of Czech with my Zuzanka and our borzoi pack."

 

GRANT PETROVICKÝ VÍTR

 

(pro více informací klikněte na obrázek nebo na Grantovo jméno)

(for more informations click on the picture or Grant´s name)